ASKO, Larvik ASKO Vestfold Telemark ligger på Heggedal øst for Larvik. Bygningsmassen er enormt stor og en må relativt høyt opp i lufta for å få med alt.
a Et sted i Vestfold…… Dette er et stort anleggsområde i forbindelse med legging av en vannledning
AOL Firma Arne Olav Lund ligger flott til øst for Larvik. Numedalslågen sees i bakgrunnen.